Preparaty do dezynfekcji

Stosowane przez nas środki są indywidualnie dobierane. Zawsze posiadają stosowne certyfikaty, a metoda ich stosowania jest zawsze zgodna z instrukcjami producenta. Najczęściej stosowanym przez nas czynnikiem aktywnym jest stabilizowany srebrem nadtlenek wodoru.

Nadtlenek wodoru jest związkiem utleniającym. Powszechnie wykorzystuje się go w dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów medycznych, wymagających najwyższej formy sterylności. 

Skuteczność nadtlenku wodoru w działaniu wirusobójczym potwierdzają m.in.:
 • Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny
 • Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych, Swiss Contribution, w opracowaniu Dr Bożenny Jakimiak i Mgr Ewy Röhm-Rodowald
 • Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna, w opracowaniu: „COVID-19 PANDEMIC: Information and interim guidelines for pharmacists and the pharmacy workforce”
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w opracowaniu Dr Małgorzaty Fleischer
 • Government of Canada :”Hard-surface disinfectants and hand sanitizers (COVID-19): List of disinfectants for use against COVID-19″
 • Centers for Disease Contron and Prevention: „Decontamination and Reuse of Filtering Facepiece Respirators”
 • Civil Aviation Administration of China: „Preventing Spread of Coronavirus Disease 2019(COVID-19) Guideline for Airports”

Opracowania te, obok wytycznych producentów, stanowią informacje dla nas na temat prawidłowego stosowania nadtlenku wodoru w zwalczaniu wirusów, bakterii, grzybów i sporów. 

Posiadane normy europejskie oraz polskie:

 • PN-EN 1276:2010
 • PN-EN 1650:2008
 • PN-EN 13704:2004
 • EN 14476:2013

Wszystkie produkty stosowane przez nas są dopuszczone do użytku decyzjami Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych oraz widnieją w Wykazie Produktów Biobójczych prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. 

Skuteczność nadtlenku wodoru (związki utleniające) wobec innych substacji dezynfekujących.

Opracowanie tabeli : Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych, Swiss Contribution, w opracowaniu Dr Bożenny Jakimiak i Mgr Ewy Röhm-Rodowald, Warszawa 2014

Nazwy i dokumentacje preparatów