Dezynfekcja pomieszczeń

Nasze zalecenia z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń

Nasze zalecenia nie zwalniają z obowiązku przestrzegania wymaganych prawem standardów dezynfekcji pomieszczeń i opracowanych wcześniej planów higieny. Zalecenia te są głównie ukierunkowane pod kątem naszych działań w obiekcie.

Pomieszczenia biurowe

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Urządzenia elektryczne odłączyć z sieci lub jeśli to niemożliwe przysłonić workiem foliowym lub folią stretch (zdezynfekujemy je później ręcznie)
Zapewnić maksymalne uporządkowanie luźnych kartek papieru i dokumentów- aby nie zostały nadmiernie zawilgocone i rozrzucone
Nasze zalecenia:Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej uzależniona jest od ilości osób odwiedzających biuro i od ogólnej sytuacji epidemiologicznej w danym regionie.
Dokumenty przychodzące do biura spoza przedsiębiorstwa poddaj (jeśli to możliwe) 3 dniowej kwarantannie.
Miejsca kontaktowe (klamki, włączniki światła, blaty) powinny być dezynfekowane ręcznie we własnym zakresie płynem dezynfekującym lub wodą z detergentem co najmniej raz na koniec dnia.

Pomieszczenia handlowe (sklepy)

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Urządzenia elektryczne odłączyć z sieci lub jeśli to niemożliwe przysłonić workiem foliowym lub folią stretch (zdezynfekujemy je później ręcznie)
Zapewnić maksymalne uporządkowanie luźnych kartek papieru i dokumentów- aby nie zostały nadmiernie zawilgocone i rozrzucone
Produkty pakowane w papier o niewielkiej gramaturze ( cukier, mąka) przesłonić folią na czas dezynfekcji.
Nasze zalecenia:Postępować zgodnie z zaleceniami GIS.
Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej powinna być uzależniona od ilości obsługiwanych klientów i od ogólnej sytuacji epidemiologicznej w danym regionie. Powinna wynosić od 1 o 7 razy w tygodniu.
Miejsca kontaktowe dezynfekować ręcznie wodą z detergentem lub płynem dezynfekującym.

Pomieszczenia gastronomiczne (miejsce spożywania posiłków)

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Urządzenia elektryczne odłączyć z sieci lub jeśli to niemożliwe przysłonić workiem foliowym lub folią stretch (zdezynfekujemy je później ręcznie)
Zapewnić maksymalne uporządkowanie luźnych kartek papieru i dokumentów- aby nie zostały nadmiernie zawilgocone i rozrzucone)
Nasze zalecenia:Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej uzależniona jest od przepustowości pomieszczenia i ogólnej sytuacji epidemiologicznej w danym regionie.
Przy okazji dezynfekcji specjalistycznej, można zebrać serwetki i obrusy i poddać je praniu.

Pomieszczenia gastronomiczne (kuchnie)

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Urządzenia elektryczne odłączyć z sieci.
Zapewnić maksymalne uporządkowanie luźnych kartek papieru i dokumentów- aby nie zostały nadmiernie zawilgocone i rozrzucone.
Produkty spożywcze zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
Nasze zalecenia:Przestrzegać dotychczasowych wytycznych względem czystości i higieny w pomieszczeniach gastronomicznych w tym HACCP.
Specjalistyczną, prewencyjną dezynfekcję należy przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu, jednak powinno to być podyktowane ogólną sytuacją epidemiologiczną w regionie.
Dbać o szczególnie częste mycie dłoni i higienę kasłania.
Miejsca kontaktowe (klamki, włączniki światła, piekarniki, mikrofale, blaty robocze) powinny być dezynfekowane ręcznie we własnym zakresie płynem dezynfekującym lub wodą z detergentem kilka razy dziennie. Preparaty powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Gabinety lekarskie (sektor medyczny)

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Zwrócić szczególną uwagę na specjalistyczne urządzenia, aby zostały odłączone z zasilenia i/lub zakryte folią (worek na śmieci, stretch).
To samo dotyczy zwykłych urządzeń elektrycznych. Zdezynfekujemy je ręcznie po zamgławianiu ULV.
Zapewnić maksymalne uporządkowanie luźnych kartek papieru i dokumentów- aby nie zostały nadmiernie zawilgocone i rozrzucone.
Nasze zalecenia:Przestrzegać dotychczasowych wytycznych względem czystości i higieny miejsc OPIEKI MEDYCZNEJ.
Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej uzależniona jest od przepustowości pomieszczenia i ogólnej sytuacji epidemiologicznej w danym regionie.

Szkoły, przedszkola, żłobki

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Urządzenia elektryczne odłączyć z sieci lub jeśli to niemożliwe przysłonić workiem foliowym lub folią stretch (zdezynfekujemy je później ręcznie)
Zapewnić maksymalne uporządkowanie luźnych kartek papieru i dokumentów- aby nie zostały nadmiernie zawilgocone i rozrzucone.
Uporządkować odzież, obuwie i ręczniki, chowając je do szafek.

Nasze zalecenia:Przestrzegać wytycznych GIS.
Specjalistyczną dezynfekcje prewencyjną należy przeprowadzać co 1 do 2 tygodni. Częstotliwość powinna być podyktowana aktualną sytuację epidemiologiczną w regionie.
Miejsca kontaktowe (klamki, włączniki, poręcze, drzwi, zabawki) dezynfekować ręcznie we własnym zakresie płynem dezynfekującym lub wodą z detergentem przynajmniej raz na koniec dnia.
Raz na kilka dni dokładnie umyć zabawki dbać o ich codzienną dezynfekcję ręczną.

Zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne i pokrewne

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Urządzenia elektryczne odłączyć z sieci lub jeśli to niemożliwe przysłonić workiem foliowym lub folią stretch (zdezynfekujemy je później ręcznie)
Zapewnić maksymalne uporządkowanie luźnych kartek papieru i dokumentów- aby nie zostały nadmiernie zawilgocone i rozrzucone.
Nasze zalecenia:Postępować zgodnie z zaleceniami GIS przestrzegać dotychczasowych norm prawnych.
Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej powinna być uzależniona od ilości obsługiwanych klientów i od ogólnej sytuacji epidemiologicznej w danym regionie. Powinna się odbywać przynajmniej raz w tygodniu.
Miejsca kontaktowe dezynfekować ręcznie wodą z detergentem lub płynem dezynfekującym.
Dbać o regularne i prawidłowe mycie dłoni.
Dbać o bardzo regularną i dokładną dezynfekcję wykorzystywanych narzędzi.
Zapewnić odpowiednie wirusobójcze pranie rzeczy materiałowych oraz ręczników.

Szatnie

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych
Przygotowanie pomieszczenia:Zapewnić uporządkowanie odzieży obuwia i ręczników poprzez umieszczenie ich w szafce.
Nasze zalecenia:Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej powinna być uzależniona od ilości korzystających z niej pracowników i od sytuacji epidemiologicznej w danym regionie.
Miejsca kontaktowe powinny być dodatkowo dezynfekowane ręcznie we własnym zakresie, co najmniej 2 razy dziennie płynem dezynfekującym lub wodą z detergentem..

Toalety

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych, mgławicowanie, oprysk
Przygotowanie pomieszczenia:Brak szczególnego sposobu przygotowania pomieszczenia.
Nasze zalecenia:Regularnie dbać o ogólną czystość toalety.
Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej uzależniona jest od dostępu do toalet. Toalety publiczne lub takie, z których korzysta znaczna ilość pracowników wymagają częstszej dezynfekcji.
Miejsca kontaktowe (klamki, deski sedesowe, krany, włączniki świateł) dezynfekować ręcznie we własnym zakresie płynem dezynfekującym lub przynajmniej wodą z detergentem.

Poczekalnie, korytarze, hole 

Metody dezynfekcji:Zamgławianie ULV, dezynfekcja ręczna miejsc kontaktowych, mgławicowanie, oprysk
Przygotowanie pomieszczenia:Brak szczególnego sposobu przygotowania pomieszczenia.
Nasze zalecenia:Częstotliwość specjalistycznej dezynfekcji prewencyjnej uzależniona jest od przepustowości miejsca publicznego. Powinna wynosić od 1 do 7 razy w tygodniu.
Miejsca kontaktowe (klamki, poręcze, krzesła) dezynfekować ręcznie we własnym zakresie płynem dezynfekującym lub wodą z detergentem przynajmniej 2- 3 razy dziennie.